hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

2019/034443/Pt

Žiadosť Ing. Vladimíra Blažíčka, Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k plávajúcemu zariadeniu nachádzajúcemu sa na ramene rieky Dunaj, v Hodráckej zátoke, r. km 1819, prístavisko Kompy Gabčíkovo-Dunaremete. Uvedená lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

Oznámenie