Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2019/034443/Pt

25.09.2019

Žiadosť Ing. Vladimíra Blažíčka, Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, k plávajúcemu zariadeniu nachádzajúcemu sa na ramene rieky Dunaj, v Hodráckej zátoke, r. km 1819, prístavisko Kompy Gabčíkovo-Dunaremete. Uvedená lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Dunajské luhy.

Oznámenie