Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2017/009916/Vk

07.03.2017

Žiadosť spoločnosti GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad o povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel v k. ú. Lakšárska Nová Ves, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom podanej žiadosti je plánovaná výstavba Kompresorovej stanice na KN-C parcele č. 3092 v k. ú. Lakšárska Nová Ves.

Oznámenie