hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-OSZP1-2014/00157

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o výnimku zo zakázaných činností na území Národného parku Slovenský kras a súhlas na vstup do Krásnohorskej jaskyne.

Žiadateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na vstup do Krásnohorskej jaskyne pre vykonávanie hydrogeologických a hydrologických meraní pre pracovníkov ŠGÚDŠ a pohyb pre jeho zamestnancov mimo turistických chodníkov alebo náučných chodníkov za hranicami zastavaného územia obce v 3. stupni ochrany (v rámci projektu LIFE 11 ENV/SK/1023).

Žiadosť doručená dňa: 11.2.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.