hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-OSZP1-2014/00139

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Vec: Žiadosť o udelenie súhlasu ustanoveného v zákone o OPaK na území  s 1. stupňom ochrany, k.ú. Krásna, p.č. 133/5, 133/6, 133/7

 

Žiadateľ: BARP s.r.o. orgovánová 523/2, 040 01 Košice

 

Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu  podľa  § 6 ods. 4 zákona o OPaK na zasypávanie mokrade na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 29.1.2014

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.