hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-OSZP1-2014/000148

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť: o predĺženie rozhodnutia KÚŽP Košice č. 2008/00028 zo dňa 28.08.2008 (predlženého rozhodnutím č. 2011/00072 zo dňa 18.1.2011), ktorým tunajší úrad udelil Združeniu pre rozvoj cestovného ruchu „Hucul“, Ing. Ladislavovi Salajovi výnimku do konca roka 2013 na rekreačné aktivity „Jazda na koni, vjazd a státie s kočom, resp. saňami na územie NP Slovenský raj".

Žiadateľ: Združenie pre rozvoj cestovného ruchu „Hucul“, Ing. Ladislav Salaj, Podlesok 16, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: udelenie výnimiek:

- na vjazd a státie s kočom a saňami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a), § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a), § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK,

- na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka a jazdenie na koni za hranicami zastavaného územia obce podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d), § 15 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) a d), § 14 ods. 1 písm. c) a d) zákona o OPaK pre nasledovné trasy:

Termín doručenia žiadosti: 5.2.2014

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovu adresu basistova.zlatica@ke.vs.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.