domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OZP1-2019/023284

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu ID R 002 II/576 Bohdanovce – Herľany – I. ETAPA

 

Žiadateľ: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

 

Predmet žiadosti:  Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k projektu ID R 002 II/576 Bohdanovce – Herľany – I. ETAPA

 

Žiadosť doručená dňa: 09.04.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.