hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/035020

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov na ul. Lidické nám. 8 a Kurská 10 v Košiciach.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromu druhu smrek obyčajný/Picea abies/ s obvodom kmeňa 55 cm a 45 cm a 1 ks stromov druhu jedľa/Abies sp. s obvodom kmeňa 68 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 2180 v kat. úz. Furča v lokalite Lidické nám. č. 8 a na pozemku parc. č. 3615/8 v kat. úz. Furča v lokalite Kurská 10. Dôvodom sú zlý zdravotný stav stromov, nadmerné tienenie, bezprostredná blízkosť obytného domu, konáre zasahujúce do fasády, okien.

Žiadosť doručená dňa: 20.06.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.