hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/019987

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks stromov na ul. Uherová 7, a 1 ks stromu na ul. Bernolákova 3.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu smrek obyčajný/Picea abies/ s obvodom kmeňa 52 cm a 3 ks stromov druhu jedľa/Abies sp. s obvodom kmeňa 74 cm, 32 cm, 95 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 935/1 v kat. úz. Terasa a 1 ks stromu druhu agát biely/Robinia pseudoacacia s obvodom kmeňa 260 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 2997 v kat. úz. Terasa. Stromy na Uherovej ul. sú nevhodne vysadené v hustom zápoji v tesnej blízkosti cca 1,3 m od bloku, čím poškodzujú fasádu bytového domu. Strom na Bernolákovej ul. je vysadený v blízkosti parkoviska a chodníka. Toho času je vychýlený z osi rastu , napadnutý 80% imelom. Predstavuje výrazné nebezpečenstvo pre okolie.

Žiadosť doručená dňa: 22.03.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.