hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/050941

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu na ul. Kežmarská 20.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromov druhu Smrek/Picea sp./ s obvodom kmeňa 115 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúci na pozemku parc. č. 927 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlého jedinca s typickým habitusom, vysokého po 7 posch., ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti bytového domu a parkoviska. Koreňový systém stromu zasahuje do inžinierskych sietí. Svojim habitusom zatieňuje byty na nižšom podlaží. V prípade pádu vplyvom poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 29.11.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.