hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/048340

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov druhu jabloň (Malus sp.) a 1 ks stromu druhu topoľ čierny (Populus nigra) rastúcich na pozemku parc. č. 1/9, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve spol. IQS, s.r.o., MČ Košice – Západ.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu jabloň (Malus sp.) s obvodmi kmeňov 110 cm, 79 cm a 88 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks stromu druhu topoľ čierny (Populus nigra) s obvodom kmeňa 142 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, všetky rastúce na pozemku parc. č. 1/9, kat. úz. Terasa, vo vlastníctve spol. IQS, s.r.o., MČ Košice – Západ.

Dôvodom výrubu je nižšia vitalita drevín, zníženie ich estetického pôsobenia a plánovaná výstavba verejnoprospešnej stavby „Cyklochodník: prepojenie Trieda SNP – Popradská – Trieda KVP, Košice“
Žiadosť doručená dňa: 09.11.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.