hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/047348

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks stromov na ul. Hroncova 21 Košice.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks stromov druhu Douglaska tisolistá/ Psudotsuga menziesi s obvodmi kmeňov 150 cm, 162 cm, 135 cm, 200 cm rastúcich na pozemku parc. č. 2809, 8130/1 v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je žiadosť správcu bytov Hroncova 21 a riaditeľa blízkej ZŠ z dôvodu poškodenia plota medzi blokom a školou, taktiež z obáv, aby v prípade vyvrátenia stromov nedošlo k zraneniam ľudí a detí v blízkej škole.

Žiadosť doručená dňa: 05.11.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.