hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018-035842

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov druhu Smrek strieborný a Borovica, rastúce na pozemku parc. č. 3004, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Smrek strieborný s obvodom kmeňa 90 cm a druhu Borovica s obvodom kmeňa 76 cm rastúci na pozemku parc. č. 3004, kat. úz. Grunt (lokalita: Janigova č. 13,15,17,19 Košice), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že stromy rastú v tesnej blízkosti obytného domu, bránia vstupu svetla do niektorých bytov v prípade vetra spôsobujú prašnosť, hluk v prípade silného vetra je možnosť vyvrátenia stromov – plytké korene narúšajú asfalt na chodníku.

Žiadosť doručená dňa: 24.07.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.