hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/031384

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku parc. č. 2883, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Dargovských hrdinov.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 98 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 2883, kat. úz. Furča, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Dargovských hrdinov.

Dôvodom žiadosti o výrub stromu je skutočnosť, že rastie v bezprostrednej blízkosti obytného bloku, nadmerne tieni byty až do druhého poschodia. Na parc. č. 2883 je prehustená výsadba stromov, ktoré po zväčšení objemu si môžu navzájom brániť pri rozvoji koruny aj koreňovej sústavy, čím môže dôjsť k vyvráteniu stromu.
Žiadosť doručená dňa: 19.06.2018


V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.