hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/022810

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu Javor horský/Acer pseudoplatanus, rastúceho na pozemku parc. č. 3067, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Acer pseudoplatanus/Javor horský s obvodom kmeňa 100 cm, rastúceho na pozemku parc. č. 3067, kat. úz. Grunt (lokalita: Čordáková č. 15, Košice), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že strom rastie v tesnej blízkosti obytného domu, spôsobuje značné zatienenie bytov a poškodzuje fasádu bytového domu.

Žiadosť doručená dňa: 16.04.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.