hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/020473

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 24 ks stromov druhu Višňa krovitá „Globosa“/Prunus fruticosa Globosa rastúce na pozemku parc. č. 2540, kat. úz. Stredné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Žiadateľ: mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 24 ks stromov druhu Višňa krovitá „Globosa“ /Prunus fruticosa Globosa rastúce na pozemku parc. č. 2540, s obvodmi kmeňov: 27, 27, 26, 48, 24, 23, 57, 78, 84, 52, 92, 104, 24, 42, 37, 111, 77, 45, 65, 40, 24, 85, 74 a 20 cm, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Dôvodom žiadosti o výrub je ich nízka vitalita, zníženie ekologického a estetického pôsobenia. Vzhľadom na extrémne podmienky stanovišťa: horúce a znečistené mestské prostredie a osadenie zelene v „ostrovčekoch“ v spevnených plochách, je zdravotný stav uvedených drevín neperspektívny a nebezpečný.

Žiadosť doručená dňa: 28.03.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.