hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/018122

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks stromov rastúcich v lokalite Gemerská č. 4, Užhorodská č. 4, Krakovská č. 4.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 3698/427, 3784/132, 3660/70 v kat. úz. Južné mesto. Dôvodom výrubu je že Breza na Gemerskej ulici je vychýlená zo svojej osi smerom na chodník a rodinné domy, koruna zasahuje do elektrického vedenia. Pri silnom vetre môže dôjsť k vyvráteniu dreviny a ohrozeniu chodcov, prípadne stavebných objektov. Smrek na Užhorodskej ulici je vysadený v blízkosti obytného domu. Z tohto dôvodu bol nevhodne orezávaný a pôsobí neesteticky. Čerešňa na Krakovskej ulici č. 4 je v zlom zdravotnom stave a je neestetická.

Žiadosť doručená dňa: 12.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.