hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/046482

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 3 ks drevín rastúcich v areáli Korčuliarskeho pavilónu v Mestskom Parku Košice

Žiadateľ: City Park Center, Bencúrova 10, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňa 110 cm, a 2 ks drevín druhu breza previsnutá s obvodmi kmeňa 152 cm a 159 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou na pozemkoch parc. č. 2055, 2053 a 2052/4 v kat. úz. Stredné mesto. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín.

Žiadosť doručená dňa: 15.12.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.