hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/033469

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks drevín rastúcich v areáli Amfiteáter v Košiciach na ul. Festivalové námestie č. 2

Žiadateľ: K 13 – Košické kultúrne centrá, Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks drevín druhu Populus nigra Italica s obvodom kmeňa 236 cm, 233 cm a 218 cm, 3 ks drevín druhu Malus s obvodmi kmeňa 140 cm, 113 cm, 101 cm a 1 ks dreviny druhu Populus nigra s obvodom kmeňa 288 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúce na pozemku parc. č. 462/1 v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je zlý zdravotný stav drevín a zasahovanie konárov do elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 27.08.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.