hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP12015/019930

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje zisťovať stav lesa, prírodných zložiek, monitorovať výskyt chránených druhov živočíchov a stav chránených území.

Žiadateľ : Ján Szabó, Drienovec 428, 044 01 Košice – okolie.

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky podľa §13 ods.1 písm. a) vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky mimo zastavaného územia obce na území NP Slovenský kras s 2. stupňom ochrany a §14 ods.1 písm a) v znení §13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie motorovým vozidlom na pozemky mimo zastavaného územia obce, na území NP Slovenský kras s 3. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 05.05.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.