domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/062861

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Stavba „V 282- Žehra- úprava VN, NN výmena TS0926-0023 Spiš. Podhradie Hrad“, v k.ú. Žehra

Žiadateľ: EL PRO KAN, s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 13.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.