domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/053041

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - na  vyznačenie cykloturistických trás na území Národného parku Slovenský kras.

 

Žiadateľ: Slovenský cykloklub Slovenský kras, so sídlom v Gemerskej Hôrke, Penzión Skalná ruža č. 104, 049 12 Gemeská Hôrka, IČO: 31 298 486

Predmet žiadosti:  Vydanie súhlasu na  vyznačenie cykloturistických trás na území Národného parku Slovenský kras:            

1.      Zádiel – Zádielska chata

2.      Plešivecká planina/Gerlašské skaly – Kružná

3.      Drieňová studňa – Gemerská Hôrka

4.      Zádielska chata - Silica

Žiadosť doručená dňa: 07.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.