domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/049146

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona na: projekt ,,Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy“

Žiadateľ: Obec Dedinky, Dedinky 79, 049 73 Dedinky

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 12.09.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.