domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/041858

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o vydanie súhlasu na vyznačenie cykloturistickej trasy v k.ú. Smižany a Spišská Nová Ves

Žiadateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 29.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.