domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/037598

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona na: Organizovanie cyklistických pretekov ,,Spišských 333 Extreme“ 2019 (trasa pretekov na: www.333extreme.sk)

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, zastúpené primátorom, Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona na organizovanie cyklistických pretekov ,,Spišských 333 Extreme“ 2019 v dňoch 2. a 3. augusta 2019

Žiadosť doručená dňa: 08.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.