hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/031011

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona na: Organizovanie športového podujatia 3. DeutschMann RALLYE TREBIŠOV 2019

Žiadateľ: Auto klub Košice, Hroncova 3, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona na organizovanie športového podujatia 3. DeutschMann RALLYE TREBIŠOV 2019 v dňoch 29.-31.08.2019

Žiadosť doručená dňa: 24.05.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.