hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/029778

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) za účelom realizácie stavby ,,Prepoj V201 Poráč a V265 Slovinky – úprava VN vedení“ na území SKUEV0287 Galmus a NPR Červené skaly (4. a 5. stupeň ochrany v zmysle zákona).
Žiadosť doručená dňa: 21.05.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.