domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/029563

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Organizovanie pretekov „Majstrovstvá Slovenska v LRU plávaná“

Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Námestie osloboditeľov 66, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 20.05.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.