domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/015964

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Príjazdová komunikácia v k.ú. Čaňa na parcely č. 1567/128, 1567/132

Žiadateľ: Oravcová Alžbeta, Zamajer 254, 044 57 Haniska

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektovej dokumentácii „Príjazdová komunikácia v k.ú. Čaňa na parcely č. 1567/128, 1567/132“

Žiadosť doručená dňa: 28.02.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.