hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/047208

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje natáčanie filmu v NPP Domica a NPP Dobšinská ľadová jaskyňa

Žiadateľ: J&J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o., Dukelská 972/7-3, 017 01 Považská Bystrica

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona

Žiadosť doručená dňa: 02.11.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.