hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/039484

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Súhlas na výstavbu dreveného prístrešku a ohradenie pre ovce, motýlej záhrady a interaktívnych prvkov, dobudovanie, vyznačenie a rekonštrukciu náučného chodníka a informačných panelov existujúceho náučného chodníka Slovenksý raj – JUH.

Žiadateľ: Štaátna ochrana přírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: Ide o žiadosť o súhlas na výstavbu dreveného prístrešku a ohradenie pre ovce, motýlej záhrady a interaktívnych prvkov, dobudovanie, vyznačenie a rekonštrukciu náučného chodníka a informačných panelov existujúceho náučného chodníka Slovenský raj – JUH, v zóne D, C a A s 2., 3. a 5. stupňom ochrany podľa zákona.

Žiadosť doručená dňa: 27.08.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.opinarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.