hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/035820-1

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: za účelom povolenia natáčania filmu PERINBABA II/SEDMINOHÝ LUKÁŠ v lokalite Tomášovský výhľad.

Žiadateľ: J§J JAKUBISKO FILM EUROPE Production, s.r.o., Dukelská 972/7-3, Považská Bystrica

Predmet žiadosti: Povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasu podľa zákona vo veci natáčania filmu PERINBABA II/SEDMINOHÝ LUKÁŠ v lokalite Tomášovský výhľad – na území s 3. stupňom ochrany podľa zákona.

Žiadosť doručená dňa: 27.07.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.opinarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.