domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/033494

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K stavbe: “Soroška – rozšírenie NN siete smer BTS z TS7 Lipovník Soroška Koliba“.

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k projektu „Soroška – rozšírenie NN siete smer BTS z TS7 Lipovník Soroška Koliba“ v k.ú. obce Lipovník.

Žiadosť doručená dňa: 09.07.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.