hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/027973

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: za účelom povolenia filmovania akrobatického cvičenia pole dance s prvkami acroyogy v lokalite Tomášovský výhľad. Pri filmovaní bude použitý dron, kamera a prenosný stage na pole dance.

Žiadateľ: Ing. Zuzana Víťazková, Rybničná 16, 053 31 Spišská Nová Ves

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasov povolenie príslušných výnimiek podľa zákona vo veci filmovania akrobatického cvičenia pole dance s prvkami acroyogy v lokalite Tomášovský výhľad – na území s 3 stupňom ochrany podľa zákona.

Žiadosť doručená dňa: 22.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.