hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/026947

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36286192

Predmet žiadosti:
Vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. f) zákona k vykonávaniu banskej činnosti na území s 2. stupňom územnej ochrany v CHKO Latorica a povolenie výnimky z podmienok územnej ochrany podľa § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce z dôvodu potreby obsluhy a údržby sond na území s 2. stupňom územnej ochrany v CHKO Latorica.

Žiadosť doručená dňa: 18.05.2018

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.