hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/024241

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadateľ: Katarína Orosová, Výstavby 2, 040 11 Košice

 

Predmet žiadosti: povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) a v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce na území NPR Zádielska tiesňava, ktorá sa nachádza na území NP Slovenský kras za účelom zásobovania reštauračného zariadenia. Ide o územie s 5. stupňom ochrany – NPR Zádielska tiesňava.


Žiadosť doručená dňa: 26.04.2018

 

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.