hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/020136

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vybudovanie a vyznačenie turistického chodníka na trase Podhoroď – Paprtný – Beňatina lom – Starý Koňuš - Koňuš

Žiadateľ: Obec Podhoroď, Podhoroď 112, 072 64 Ruský Hrabovec

Predmet žiadosti: povolenie výnimky a vydanie súhlasu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 26.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.