hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/018755

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: k projektu „Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,6 km“ za účelom rekonštrukcie a modernizácie cesty č. II/552.

Žiadateľ: SUDOP Košice a.s., Žriedlová 1, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona k projektu „Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km“ za účelom rekonštrukcie a modernizácie cesty č. II/552. Projekt sa týka územia v Košickom kraji, okresov Košice – okolie, Trebišov a Michalovce a zasahuje do katastrálnych území Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Stanča, Zemplínsky Branč, Brehov, Sirník, Kucany, Oborín a Veľké Raškovce.

Žiadosť doručená dňa: 15.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.