domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/016937

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje pestovať Paulowniu clon in vitro 112 R v k.ú. Hrhov

Žiadateľ: SHR Hanesz Otto, 049 44 Hrhov 381

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona

Žiadosť doručená dňa: 06.03.2018

Žiadosť doplnená dňa: 15.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.