hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/014368

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: SPECTRAL s.r.o., Royova 27, 831 05 Bratislava, IČO: 47 845 384

Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie príslušných súhlasov a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom nakrúcania zahraničného hraného filmu „HANNA“ na území Národného parku Slovenský raj (3. stupeň ochrany v zmysle zákona).
Žiadosť doručená dňa: 19.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.