hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/029824

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území Národnej prírodnej rezervácie Turniansky hradný vrch (4. stupeň ochrany v zmysle zákona).

Žiadateľ: Občianske združenie Castrum Thorna, Sídlisko Cementár 332/54, 044 02 Turňa nad Bodvou
Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie príslušných súhlasov a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona za účelom organizovania kultúrnych podujatí za hranicami zastavaného územia obce, konkrétne:
· 3. ročník podujatia „Noc hradov a zrúcanín“, ktoré je plánované 12. augusta 2017 na území Národného parku Slovenský kras a jeho ochranného pásma po vyznačených cyklotrasách a účelových komunikáciách,
· 3. ročník podujatia „Novoročný výstup na Turniansky hrad“, ktoré je plánované 06. januára 2018,
· 4. ročník podujatia „Noc hradov a zrúcanín“, ktoré je plánované 18. augusta 2018
na území Národnej prírodnej rezervácie Turniansky hradný vrch, nachádzajúcej sa v Národnom parku Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 27.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.