hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/029318

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na území Národného parku Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie príslušných súhlasov a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom organizovania verejného športového podujatia za hranicami zastavaného územia obce - cyklistických pretekov „Spišských 333 EXTREME“, ktoré sú plánované v dňoch 21. a 22.07.2017 na území Národného parku Slovenský raj a jeho ochranného pásma po vyznačených cyklotrasách a účelových komunikáciách.
Žiadosť doručená dňa: 23.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.