hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/026696

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vylepšenie uzemnení jestvujúcich VN 22 kV vedení V276 k.ú Stratená – výnimka na vjazd, státie a pohyb osôb mimo chodníka

Žiadateľ: SAG Slovakia, organizačná zložka, Rastislavova 93, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o vylepšenie uzemnení jestvujúcich VN 22 kV vedení V276 k.ú Stratená.

Žiadosť doručená dňa: 02.06.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.