hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/009753

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: na udelenie súhlasu na vypúšťanie rybníkov na rybárskej farme Hrhov

Žiadateľ: RYBÁRSTVO ZEMPLÍN s.r.o., Kostolné námestie 10, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. o) zákona na vypúštanie rybníkov na rybárskej farme Hrhov, v okrese Rožňava

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.