hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/043187

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o povolenie výnimiek zo zakázaných činností v zmysle zákona za účelom vytvorenia fotodokumentácie Národnej prírodnej rezervácie (ďalej len „NPR“) Morské oko.

Žiadateľ: UAVONIC s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek zo zakázaných činností v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a v zmysle § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha na území NPR Morské oko s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona.

Žiadosť doručená dňa: 19.10.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.