hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/040422

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ a. s. so sídlom SNP 1301, 965 01 Žiar nad Hronom

Predmet žiadosti: vydanie záväzného stanoviska v rámci územného konania k umiestneniu stavby „Skladovanie a plnenie fliaš LPG, Areál prekladiska Trebišov, p. č. 4959/9, k. ú. Trebišov“ v zmysle § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 29.09.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.