hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/033696

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Žiadateľ: SPECTRAL s.r.o., Royova 27, 831 05 Bratislava, IČO: 47 845 384
Predmet žiadosti: žiadosť o vydanie príslušných súhlasov a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za účelom nakrúcania časti dobového hraného filmu “Jamestowni“ na území národnej prírodnej rezervácie Zádielska dolina – lokality Železiarske lúky, Grecov vrch a Strážny kameň Hradište, ktorá sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras a na území národnej prírodnej rezervácie Javorová dolina, ktorá sa nachádza na území TANAP.
Žiadosť doručená dňa: 29.07.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.