hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/032453

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K výrubu drevín a krov rastúcich na parcelách v k.ú. Husák, Vojnatina a Porúbka v zmysle § 28 zákona.

Žiadateľ: Gard s.r.o., Puškinova 20, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k výrubu drevín a krov rastúcich na parcelách v k.ú. Husák, Vojnatina a Porúbka.

Žiadosť doručená dňa: 18.07.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.