hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/032449

 

Žiadosť o zmenu rozhodnutia vo veci povolenie výnimky zo zákazov v NPR Morské oko (5. stupeň ochrany), ktorá sa nachádza na území CHKO Vihorlat
Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Sobrance, Kúpeľská 69, 073 01 Sobrance
Predmet žiadosti: vo veci žiadosti o zmenu rozhodnutia č. OU-KE-OSZP1-2016/011083 zo dňa 31.03.2016 vo veci povolenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovými vozidlami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v NPR Morské oko, za účelom prístupu k účelovým zariadeniam (Chata Morské oko a Kaštielik) pre zabezpečenie prevádzky týchto zariadení, ich údržby a zásobovania a ubytovania hostí.
Žiadosť doručená dňa: 18.07.2016.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.