hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/030523

 

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na území Národnej prírodnej pamiatky (NPP) Krásnohorská jaskyňa, ktorá sa nachádza na území NP Slovenský kras
Žiadateľ: HES-COMGEO spol. s r.o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Babská Bystrica
Predmet žiadosti: Žiadosť o:
1. vydanie súhlasu v zmysle:
- § 56 zákona na výskum a prieskum NPP Krásnohorská jaskyňa v súvislosti s potrebou uskutočnenia stopovacích skúšok na overenie priestorových komunikačných vzťahov povrchu terénu a podzemného hydrologického systému Krásnohorskej jaskyne, nachádzajúcej sa na území NP Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona,
- § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. m) zákona na umiestnenie zariadenia na vodnom toku neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku, v súvislosti s uvedeným výskumom,
- § 14 ods. 2 písm. c) zákona na pozemnú aplikáciu chemických látok (stopovačov) pri stopovacích skúškach, v súvislosti s uvedeným výskumom,
- § 24 ods. 10 písm. c) a h) zákona na umiestnenie zariadenia na vodnom toku neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku a na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, v súvislosti s uvedeným výskumom
na území NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany v zmysle zákona) a zároveň v ochrannom pásme NPP Krásnohorská jaskyňa.

2. povolenie výnimky v zmysle:
- § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce,
- § 14 ods. 1 písm. c) zákona na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
- § 24 ods. 9 písm. b) zákona na pozemnú aplikáciu chemických látok (stopovačov) pri stopovacích skúškach
na území NP Slovenský kras (3. stupeň ochrany v zmysle zákona) a jeho ochranného pásma (2. stupeň ochrany v zmysle zákona). Výnimka sa povoľuje v súvislosti s realizáciou uvedeného výskumu.
Žiadosť doručená dňa: 01.07.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.