hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2016/030179

 

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v NPP Krasnohorská jaskyňa na území NP Slovenský kras
Žiadateľ: Jaskyniarska skupina „Speleo Rožňava“ Zoltána Fabryho 11, 048 01 Rožňava
Predmet žiadosti: Žiadosť o:
1. vydanie súhlasu v zmysle § 24 ods. 5 písm. b) zákona na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne - Národnej prírodnej pamiatky (NPP) Krásnohorská jaskyňa, nachádzajúcej sa na území Národného parku Slovenský kras,
2. povolenie výnimky v zmysle § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastávaného územia obce ku vchodu do Krásnohorskej jaskyne na území s 2. a 3. stupňom ochrany (NPP Krásnohorská jaskyňa a jej vchod sa nachádzajú na území NP Slovenský kras, kde platí 3. stupeň ochrany a prístupová cesta prechádza 2. (OP NP Slovenský kras) a čiastočne aj 3. stupňom ochrany).
Žiadosť doručená dňa: 29.06.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.